• Zavolejte: +420 274 868 770
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

34-52-H/01

5. Operátor tiskových strojů

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list Operátor tiskových strojů KKOV: 34-52-H/01 Základ: Absolvent učebního oboru tiskař na polygrafických strojích je schopen se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky orientovat v široké oblasti polygrafické výroby. Zná historický i současný vývoj oboru a rozumí plně struktuře polygrafické výroby,…

Zobraz obor!