• Zavolejte: +420 274 868 770
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

3-leté

4. Reprodukční grafik

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list Reprodukční grafik KKOV: 34-53-H/01 Základ: Příprava v učebním oboru reprodukční grafik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a…

Zobraz obor!

5. Operátor tiskových strojů

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list Operátor tiskových strojů KKOV: 34-52-H/01 Základ: Absolvent učebního oboru tiskař na polygrafických strojích je schopen se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky orientovat v široké oblasti polygrafické výroby. Zná historický i současný vývoj oboru a rozumí plně struktuře polygrafické výroby,…

Zobraz obor!

6. Operátor dokončujícího zpracování – knihař

Tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list. Pro knihaře může škola zajistit sponzorování výuky. Školné by tedy mohla platit firma, která má zájem o absolventy tohoto oboru. Operátor dokončujícího zpracování – Knihař KKOV: 34-57-H/01 Základ: Žáci, kteří si zvolili obor knihař, jsou na toto povolání připravováni průmyslovým…

Zobraz obor!