• Zavolejte: +420 602 366 687
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

1. Grafický design

1. Grafický design

Čtyřletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou; absolvent obdrží maturitní vysvědčení.

KKOV: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média.

Charakteristika – grafika pro publikace, obaly, interiér, exteriér
Návrh a předtisková příprava běžných tištěných a elektronických publikací, základy webdesignu.
Návrh obalů (včetně 3D vizualizace).
Návrh grafiky pro POS (propagační a prodejní stojany).
Grafika pro reklamní předměty.
Grafika pro interiér – reklamní bannery, orientační systémy, tapety, obrazové tapety…
Grafika pro exteriér – venkovní bannery, orientační systémy, grafity …
Uplatnění: reklamní agentury, nakladatelství, vydavatelství, marketingové oddělení firem, návrhy obalů, návrhy interiérové grafiky,  samostatný grafik (freelancer)

Základ:

Absolvent tohoto oboru je v obecné rovině schopen ovládat základní softwarové nástroje pro zpracování obrazu vektorového i bitmapového a dále zvládne práci s textem ve specializovaných programech pro sazbu a zlom textu. Může také provádět cenové kalkulace, řídit expedici a jiné části polygrafické výroby. Bude také připraven k vykonávání středních řídících funkcí v malých provozech. Vědomosti získané v oblasti ekonomiky umožňují absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů. Znalosti z oblasti práva a psychologie zase umožňují, aby se student dokázal plynule zapojit do obchodní činnosti polygrafické firmy. Všeobecné vzdělání pak pochopitelně vytváří pro úspěšné absolventy vhodné podmínky pro vstup na vysokou školu.


Zaměření na grafický design pro reklamu a obaly:

Žáci tohoto oboru budou prohlubovat své vědomosti plynoucí z Obecného základu a dále prohloubí dovednosti v oblasti používání grafického software především Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign nebo Cinema4D. Absolvent tohoto zaměření se stane odborníkem v digitálním zpracování obrazu a textu s cílem přípravy dat pro publikace – tištěné a elektronické, reklamní grafiku a obalovou grafiku. Stane se odborníkem, který zvládá celé tiskové workflow, jeho řízení a kontrolu.


Uplatnění absolventa: 

Absolventi naleznou uplatnění jako grafici, případně produkční při výrobě časopisů, knih, reklamních materiálů, obalů, bilboardů  apod. Kromě toho budou disponovat vědomostmi a dovednostmi pro pozici vedoucího výroby ve středně velké polygrafické firmě. Vykonáním maturitní zkoušky získají absolventi kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru reprodukční grafik pro média ve všech zaměřeních vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.


Podmínky k přijetí:

Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy, prospěch za stejné období v předmětech profilových (český jazyk a literatura, angllický jazyk, chemie, výtvarná výchova) a také známka z chování. Dalším kriteriem je výsledek jednotné přijímací zkoušky (testy z češtiny a matematiky).


Školné za pololetí činí 12 500 Kč