• Zavolejte: +420 602 366 687
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

2. Multimediální grafika pro reklamu a propagaci

2. Multimediální grafika pro reklamu a propagaci

Čtyřletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou; absolvent obdrží maturitní vysvědčení.

KKOV: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média.

Charakteristika  – grafika pro reklamu a propagaci:
Návrh elektronických publikací a webu (www stránky, ebooky, eziny…).
Návrh 3D grafiky včetně animace a postprodukce…
Základy návrhů a předtiskové přípravy tištěných materiálů (vizitky, letáky, plakáty, brožury, časopisy, knihy…).

Pro práci používáme produkční software firmy Adobe CC: Illustrator a Photoshop pro grafiku, InDesign pro tvorbu stránek, Premiere pro úpravu videa, Cinema4D pro tvorbu animací a 3D grafiky, Dreamweawer pro tvorbu www stránek.

Uplatnění: reklamní agentury, webdesign, práce na 3D animacích, reklamách, hrách a aplikacích,  nakladatelství, vydavatelství, marketingové oddělení firem, samostatný grafik (freelancer).


Základ:

Absolvent toto oboru je v obecné rovině schopen ovládat základní softwarové nástroje pro zpracování textu a obrazu vektorového i bitmapového pro elektronické i tištěné materiály. Student se naučí navrhovat i  3D grafiku a animace.  Bude také připraven k vykonávání středních řídících funkci v malých provozech, nebo řídit vlastní firmu. Vědomosti získané v oblasti ekonomiky umožňují absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů. Znalosti z oblasti práva a psychologie zase umožňují, aby se student dokázal plynule zapojit do obchodní činnosti firmy. Všeobecné vzdělání pak pochopitelně vytváří pro úspěšné absolventy vhodné podmínky pro vstup na vysokou školu.


Zaměření na reklamu a propagaci:

V tomto zaměření je kladen důraz především na grafický design elektronických publikací, návrh 3D objektů a scén včetně základů animace. Žáci s tímto zaměřením se uplatní ve firmách zabývajících se reklamou a PR. Půjde především o grafické studia, reklamní agentury i firmy z herního a filmového průmyslu, kde je potřeba kreativního myšlení, znalostí reklamy, propagace, marketingu a zpracování multimediálních produktů.


Uplatnění absolventa: 

Absolventi naleznou uplatnění jako grafici, případně produkční při výrobě časopisů, knih, reklamních materiálů apod. Kromě toho budou disponovat vědomostmi a dovednostmi pro pozici vedoucího výroby ve středně velké polygrafické firmě. Dále najdou uplatnění i v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací, které jsou nedílnou součástí prezentace firem. Vykonáním maturitní zkoušky získají absolventi kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru reprodukční grafik pro média ve všech zaměřeních vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.


Podmínky k přijetí:

Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy, prospěch za stejné období v předmětech profilových (český jazyk a literatura, angllický jazyk, chemie, výtvarná výchova) a také známka z chování. Dalším kriteriem je výsledek jednotné přijímací zkoušky (testy z češtiny a matematiky).


Školné za pololetí činí 12 500 Kč