• Zavolejte: +420 274 868 770
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

Projekt OPPA

Informace o projektu INKLUZE

logo inkluze

Název projektu: Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000652

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.