Části a díly počítače

Procesor (mikroprocesor)
Je mozkem počítače, tj. on vykonává všechny jeho činnosti. Jde o destičku z křemíku, zlata a mědi, která dnes umí miliony matematických operací za vteřinu.

Kvalita (rychlost) procesoru je dána jeho architekturou (jak dobře je sestaven) a v rámci stejné architektury jeho
frekvencí (taktem), na které závisí počet instrukcí za sekundu, které je schopen vykonat. Jednotkou je Hz (herz). Jeho výkon se udává různými způsoby, nás nebudou zajímat ani tak velikostí čísel jako jejich vzájemný vztah, tedy o kolik procent je určitý procesor rychlejší či pomalejší než jiný. V praxi to znamená, že procesor jedné značky s vyšší frekvencí nemusí být rychlejší než procesor jiné značky s nižší frekvencí.