INTERNET

Jak funguje Internet?

Internet je sít počítačů propojených mnoha datovými spoji po celém světě.  Nemá žádné centrum a datových spojů je tolik, že nefunkčnost části z nich ho jako celek nevyřadí. K Internetu pak patří ještě jeden zásadní vynález, a to paketový (balíčkový) přenos informací mezi počítači, které jsou určeny svými jednoznačnými adresami.