APPLE

Firma APPLE uvedla na trh v roce 1979 počítač Apple Macintosh. Macintosh II z roku 1987 pokračoval v trendu firmy - neslučitelný s PC, uživatelsky příjemný, drahý. Pro své příjemné prostředí se rozšířil zejména v USA. Počítače Apple Macintosh měly od začátku velkou výhodu oproti PC - operační sytém, který využíval grafické (obrázkové) prostředí. Tam, kde musel uživatel PC zadávat anglické příkazy, uživatel Apple pouze vybral příslušný obrázek. Protože firma Microsoft přišla s podobným grafickým prostředím, které nazvala Windows (okna), začal  mít  Apple problémy s odbytem svých počítačů. Teprve v letech 1998 a zejména 1999, díky Stevu Jobsovi, začala slavit úspěchy zejména se svými  počítači  iMac, které začaly být cenově dostupnější, a které byly konstruovány pro práci na internetu a pro práci s multimédii. V současné době  jsou počítače APPLE osazovány procesory  Intel a uživatel má díky tomu k dispozici dva operační systémy - MAC OS a Windows.