Bity a bajty, dpi
 

V počítači  je  všechno   jen   0   a   1  Všechny informace jsou uloženy pomocí dvou znaků - 0 a 1 (není napětí = 0, je napětí = 1). Této nejjednodušší jednotce se říká 1 bit [bit, značka b]. Jedná se o nejmenší jednotku informace. Písmeno A bychom pak mohli vyjádřit jako 0, B pak 1, atd. Pak bychom slovo BABA zapsali jako 1010. Více kombinací bychom však ze dvou nul a jedniček nemohli vytvořit, protože naše abeceda má více než čtyři znaky.


Byte[bajt]
Aby bylo možno vyjádřit celou abecedu pomocí nul a jedniček shodli se tvůrci počítačů na osmi bitech. Písmeno A pak mohlo být 00000001, písmeno B 00000011 až po 11111111. Z osmi nul a jedniček je možno vytvořit 256 kombinací. Této kombinaci 8 nul a jedniček (8 bit) dali jméno BYTE [bajt]. Značka je B.