fbpx

7. Polygrafický průmysl

dvouletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou; absolvent obdrží maturitní vysvědčení

Polygrafický průmysl KKOV: 34-41-L/51


Základ:

Studium je ukončeno maturitní zkouškou a absolvent získá úplné střední odborné vzdělání. Obsah učiva navazuje na učební obory v oblasti polygrafie (reprodukční grafik, tiskař na polygrafických strojích a knihař). Je zejména rozšířeno a prohloubeno v oblasti všeobecné polygrafické problematiky včetně informace o perspektivních moderních technologiích. Vědomosti získané v oblasti ekonomiky umožňují absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů. Znalosti z oblasti práva a psychologie zase umožňují, aby se student dokázal plynule zapojit do obchodní činnosti polygrafické firmy. Všeobecné vzdělání pak pochopitelně vytváří pro úspěšné absolventy nástavbového studia vhodné podmínky pro úspěšný vstup na vysokou školu.

Přehled týdenní dotace jednotlivých předmětů.


Cíle vzdělávání:

Absolvent získá základní vybavení pro podnikatelskou činnost v malých a středně velkých polygrafických firmách, získává patřičné znalosti pro výkon funkce technologa, řídícího pracovníka, tiskového produkčního, pracovníka client servisu reklamní agentury a sales managera polygrafické společnosti a stává se perspektivním, vysoce kvalifikovaným zaměstnancem.


Podmínky pro přijetí:

Výuční list v některém z polygrafických (nikoliv výtvarných nebo fotografických) oborů (tiskař, grafik, sazeč, knihař).


Školné za pololetí činí 11 500 Kč