Programové vybavení počítače.

Program, jeho označení a verze.

Každý program je nějak pojmenován a zpravidla první verze je označena ještě číslicí za jménem - např. Malování 1.0. Postupně, podle toho jak vývojáři program zdokonalují, se mění číselné označení programu. někdy je to změna z 1.0 na 1.1 nebo 2.0. Jsou však výjimky jako např. u MS Windows, kde byl tento systém označován letopočtem či nějakým jiným jménem - MS Windows 1998, 2000 nebo XP či Vista.

Upgrade (výměna)

označuje výměnu software za novější verzi téhož produktu

Lokalizace

překlad software do jiného jazyka

OEM software

(zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je normální verze software, které jsou však nabízeny pouze s novým hardware zpravidla za sníženou cenu.