fbpx

Kurz DVPP: Pojmové mapy v pedagogické praxi

Kurz DVPP s akreditací MŠMT :

Pojmové mapy v pedagogické praxi

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na kurz věnovaný použití pojmových map k výuce a testování na základních a středních školách. Pojmové mapy se podobají myšlenkovým mapám, ale používají se spíše pro vizualizaci znalostí při výuce, při opakování, ale i při kolaborativní výuce a zjišťování úrovně znalostí.

Účastník se v 14hodinovém kurzu seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moct pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Účastnící se naučí vizualizovat znalosti z určitého předmětu, vybírat klíčové pojmy a pojmenovávat vztahy mezi nimi. Základní pojmy a vztahy se tak stanou pro žáky srozumitelnější a lépe zapamatovatelné. Použití pojmových map prokazatelně zlepšuje výsledky při učení a zapamatování.

Kurz je akreditován v systému DVPP. Po absolvování kurzu budete schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz vám poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům.

Termín:

  1. část v úterý 18. 6. 2019 od 9.00 do 15.30 v prostorách školy,
  2. část ve středu 26. 6. 2019od 9.00 do 15.30 v prostorách školy.

Cena:1000 Kč za seminář, prvních 10 účastníků zdarma.

PS  Další termíny plánujeme na konec srpna, v září, říjnu…

Přihlašování přes formulář zde (mobilem přes QR kód):  https://www.contextminds.com/attend-tutorials .

Po přihlášení vám pošleme organizační pokyny a podrobný program.

Témata:                                    Pojmové mapy – základy
Tvorba pojmových map v různých předmětech
Pojmové mapy vs. nová látka
Pojmové mapy vs. opakování
Týmová práce s pojmovými mapami
Kolaborativní výuka s PM
Použití PM k testování
Vlastní příprava PM v SW ContextMindsCíl akce:Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.

                                                                                      
Těšíme se na setkání s Vámi.

RNDr. Jozef Dudáš

 

Případné dotazy: dudas@medialnigrafika.cz, 602 366 687