Stipendium

Stipendijní program

Stipendium pro žáky ze sociálně slabých rodin nebo žáky z rodin, které se přechodně dostaly do finančních potíží

Těmto žákům může být poskytnuto stipendium až do výše pololetního školného za těchto podmínek:

  1. Žák musí dosahovat v průběhu studia výborné studijní výsledky s vyznamenáním, nesmí mít neomluvené hodiny, ani kázeňské přestupky.
  2. Předepsané školné a případné další platby musí být zaplaceny v době splatnosti.
  3. Každá žádost o poskytnutí stipendia bude projednávána individuálně na základě podkladů vyžádaných vedením školy. 

Stipendium bude žákům poskytováno formou podmíněné slevy na školném vždy na začátku šk. roku resp. pololetí.

Stipendium pro nadané žáky s průměrem

od 1,00 do 1,10

2500Kč/pololetí

od 1,11 do 1,20

1500Kč/pololetí

od 1,21 do 1,40

500Kč/pololetí

Těmto žákům může být poskytnuto stipendium až do uvedené výše za těchto podmínek:

  1. Žák musí dosahovat v průběhu studia výborné studijní výsledky s vyznamenáním, nesmí mít neomluvené hodiny, ani kázeňské přestupky.
  2. Předepsané školné a případné další platby musí být zaplaceny v době splatnosti.
  3. Každá žádost o poskytnutí stipendia bude projednávána individuálně na základě podkladů vyžádaných vedením školy. Za poslední pololetí studia na škole se stipendium nevyplácí. Na stipendium není právní nárok.
  4. Žák si o stipendium zažádá do 14 dnů od vydání vysvědčení na sekretariátu školy (může i emailem). Pozdější žádosti nemahou být přijaty.