Obory

Prohlédněte si naše obory

1. Grafický design

Grafický design – čtyřletý maturitní obor KKOV: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, specializace Grafický design – obor, ve kterém lze získat střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zobrazit obor »

2. Multimediální grafika

Multimediální grafika – čtyřletý maturitní obor KKOV: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, specializace Multimediální grafika – obor, ve kterém lze získat střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zobrazit obor »

4. Reprodukční grafik

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list Reprodukční grafik KKOV: 34-53-H/01 Základ: Příprava v učebním oboru reprodukční grafik vytváří předpoklady k

Zobrazit obor »