Projekt INKLUZE

Informace o projektu INKLUZE

Název projektu: Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001597

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. „Projekt je spolufinancován z EU“.