Projekt OP VVV

Informace o projektu ŠABLONY

Projekt: ŠABLONY PRO SŠMGT

s.reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005649

byl spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakulikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.