Projekt OP VVV

Informace o projektu ŠABLONY

Projekt ŠABLONY PRO SŠMGT II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016473
byl spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat:personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, aktivity rozvíjející ICT.