Projekt OP VVV

Informace o projektu ŠABLONY

Projekt ŠABLONY PRO SŠMGT II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016473
byl spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat:personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, aktivity rozvíjející ICT.

Název školy/školského zařízení příjemce Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002353

Název projektu Šablony I. OP JAK pro SŠ MGT
Projekt je zaměřen na pomoc handikepovaným žákům a spolupráci s firmami.