Kontakt

Střední škola mediální grafiky a tisku

Beranových 140/695
Praha 9-Letňany
199 00

IZO školy: 000013757
Rezortní identifikátor školy (ředitelství): 600006654
Číslo účtu: 7541310257/0100 (KB, a.s. Praha 10)
IČO: 25687344 DIČ: CZ25687344
Datová schránka ID: pnh45x3

Sekretariát

Petra Petržílková

(asistentka, omlouvání studentů, „Bakaláři“, opisy…)

Kateřina Tesařová

školné

Sekretariát přepojuje i na ředitele a zástupkyni a na učitele během přestávek.
Zde je možno omluvit nepřítomnost studentů, nechat vzkaz pro učitele, vyžádat si informaci nebo opis vysvědčení.

Můžete použít i spojení na mobilní telefon: 724 248 455.

Ředitel školy

RNDr. Jozef Dudáš, CSc
dudas@medialnigrafika.cz

Zástupkyně ředitele

PhDr. Helena Dudášová, CSc.
dudasova@medialnigrafika.cz

Zástupce ředitele

PaedDr. Jiří Cikán
jiricik@medialnigrafika.cz

Výroba


zakazky@medialnigrafika.cz

Kde nás najdete

Beranových 140/695, Praha 9-Letňany

Auto můžete zaparkovat před Lidlem u vchodu do areálu školy (u kruhového objezdu na křížení ulic Veselská x Tupolevova – mezi OC Letňany a Globusem Čakovice). Za Lidlem uvidíte banner s názvem školy a u něj naší (zelenou) vstupní branku. U branky zvoňte na zvonek „SEKRETARIÁT“– otevřeme Vám.

Teoretické vyučování

Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.

Jméno a příjmeníPředmětTelefonE-mailtřídní
Mgr. Petra Placákováangličtina,
211 152 521placakova@medialnigrafika.cz3B
Mgr. Zikmunda Martinčeský jazyk, občanská nauk211 152 531martin.zikmunda@medialnigrafika.cz2A
Vladimíra Heringovátechnologie, odborné kreslení 211 152 571heringova@medialnigrafika.czM2B
Mgr. Hana Vojtováfyzika, matematika 211 152 541vojtova@medialnigrafika.czM3A
Mgr.Lenka Kejhováčeský jazyk, občanská nauka211 152 531kejhova@medialnigrafika.czM2A
Romana Míčovátechnologie grafiky 211 152 571micova@medialnigrafika.cz2B, M3B
Mgr.Ondřej ŠevčíkIKTsevcik@medialnigrafika.cz
Petra Jiřičkováasistent pedagogapetra.jirickova@medialnigrafika.cz
Mgr. Karel Skoumaltechnologie, polygrafie 211 152 561skoumal@medialnigrafika.cz
PhDr. Věra Šechovcovováanglický jazyk, výchovný poradce 211 152 521sechovcovova@medialnigrafika.czM1B
Šárka Utěkalovátechnologie, polygrafie, školní metodik prevence 211 152 571utekalova@medialnigrafika.cz1A
Ing. Dagmar Vávrováchemie, anglický jazyk, matematika 211 152 542vavrova@medialnigrafika.czM4B
Mgr. Jan Vlčektělocvik, matematika 211 152 531vlcek@medialnigrafika.cz3A, M1C
Ing. Jana Macháčkováekonomika, reklama a marketing211 152 571machackova@medialnigrafika.czM2C
Mgr.Pavel Kramltechnologie grafiky, polygrafie 211 152 561kraml@medialnigrafika.czM4A
Bc. Jan Pospíšiltělesná výchova211 152 561jan.pospisil@medialnigrafika.cz
Mgr. Tereza Kaloušováčeský jazyk, občanská nauka211 152 531kalousova@medialnigrafika.czM1A
Adéla Dörnerováanglický jazyk211 152 521adela.dornerova@medialnigrafika.cz

Poradenství

Po domluvě lze domluvit i jiný termín konzultace.

PhDr. Věra Šechovcovová

výchovný poradce školy

Šárka Utěkalová

školní metodik prevence

Praktické vyučování

Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.

Jméno a příjmeníInformaceTelefonE-mail
MgA. Jana Kalinováreprodučkní grafik, Cinema4D211 152 599kalinova@medialnigrafika.cz
Lukáš Ruml reprodukční grafik, DtP211 152 599lukas.ruml@medialnigrafika.cz
PhDr. Miroslava Špačková, PhDvedoucí učitel oboru reprodukční grafik,
reprodukční grafik, DtP
211 152 581miroslava.spackova@medialnigrafika.cz
BcA. Miroslav Ottmar reprodukční grafik, fotografie211 152 581ottmar@medialnigrafika.cz
Mgr. Martin Adamec

reprodukční grafik, DtP
211 152 581
adamec@medialnigrafika.cz

MgA. Silvie Vondřejcová
reprodukční grafik, DtP
211 152 581
Silvie.Vondřrjcova @medialnigrafika.cz
Mgr. Štěpán Bahenskýreprodukční grafik, kreativní tvorba

211 152 581
stepan.bahensky@medialnigrafika.cz
BcA. Kateřina Hikadová
reprodučkní grafik, obalová grafika

211 152 581
hikadova@medialnigrafika.cz

Mgr. Karel Skoumal
ofsetový tiskař

211 152 561
skoumal@medialnigrafika.cz

Milan Novotný
knihař

211 152 593
novotny@medialnigrafika.cz

Petr Pelikán
reprodukční grafik, webdesign211 152 581petr.pelikan@medialnigrafika.cz
MgA. Martin Ptáčníkreprodukční grafik, 211 152 581Martin.Ptacnik@medialnigrafika.cz
MgA. Jindřich Hájekreprodukční grafik, 211 152 581 jindrich.Hajek@medialnigrafika.cz
MgA. Ivana Češkováreprodukční grafik, 211 152 581Ivana.ceskova@medialnigrafika.cz
MgA. Pavel Ryška, PhD.reprodukční grafik211 152 581pavel.ryska@medialnigrafika.cz
Mgr. Michal Filipreprodukční grafik211 152 581michal.filip@medialnigrafika.cz

Další kontakty

Zde preferujeme e-mailovou komunikaci.

správa veškerého IT vybavení