Kurz DVPP „Pojmové mapy“

Kurz Myšlenkové & Pojmové mapy pro školy a firmy

Sdílené úložiště školních map pro učitele a studenty, kde máte k dispozici:

  • vytváření sdílených složek
  • správa týmů (kdo má k mapám přístup a může si je zobrazit, upravit atd…)
  • hotové balíčky pojmových map pro ZŠ nebo SŠ.
 
 

Hotové balíčky pojmových map pro ZŠ a SŠ

Náš tým učitelů a univerzitních studentů pro vás vytvořil stovky vzorových pojmových map připravených k použití.

Vzorové mapy si můžete upravit podle svého nebo je rovnou začít používat.

Máme pokryté všechny následující předměty:

Český jazyk a literatura, Matematika , Biologie, Angličtina, Fyzika, Chemie, Zeměpis, Dějepis a Základy společenských věd.

Střední škola mediální grafiky a tisku ve spolupráci se startupem ContextMinds připravila kurz použití pojmových map jako moderní digitální učební pomůcky. Kurz je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pojmové mapování můžeme s úspěchem používat ve školách i firmách. V každém případě zvyšují efektivitu učení i pochopení a prodlužují dobu zapamatování. Podívejte se na webinář a za necelou hodinu se naučíte, jak mapu vytvořit i jak ji efektivně použít. Klikněte na tlačítko a přihlašte se, nebo dočtěte do konce a přihlašte se pak. 

Účastník se na školení doplněném o webinář seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moci pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům. Objednejte si školení sborovny: dudas@medialnigrafika.cz.

Níže najdete stručný popis map a jejich využití při učení a vyučování.

 

Kurzy

V současné době je možné účastnit se celodenních DVPP on-line školení-webinářů  i dopoledních a večerních webinářů. Pokud vám termíny nevyhovují, napište na dudas@medialnigrafika.cz, domluvíme jiný termín webináře. Zde najdete pdf příručku mapování pro učitele a školitele(klik) a na youtube se můžete podívat na video minikurz mapování.

Osnova video školení:
-1. video: základní informace o funkcích v programu ContextMinds(klik)
-2. video: tvorba příkladové mapy na téma(klik): mapy= Bolívie https://app.contextminds.com/?m=VzgOD (ukazuje se zde postup tvorby mapy podle dostupných informací na netu a nápovědy CM, používání existujících pojmů a vytváření nových pojmů)
-3. video: ukázka tvorby myšlenkové a pojmové mapy pro tvorbu prezentace, ukázka práce s nápovědou souvislostí(kilk) (nové pojmy z první mapy se nabídnou při tvorbě mapy druhé):mapy= C.A. Clarke https://app.contextminds.com/?m=9oEpj https://app.contextminds.com/?m=AMBlb
-4. video: objevování souvislostí: Příklad Panamský průplav(kilk) https://app.contextminds.com/?m=Vg0jz ,Terraformace Marsu https://app.contextminds.com/?m=VeerV
-5. video: tvorba slepých map: čtyři roční období https://app.contextminds.com/?m=qPMPA , čaj https://app.contextminds.com/?m=9daLV , atom https://app.contextminds.com/?m=ApveV

Doplňující informace

Cíl akce: Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.
Kontaktní email: dudas@medialnigrafika.cz
Kontaktní tel.: 602366687
Akreditace MŠMT: Ano
Typ akce: cyklus seminářů
Oblast: pedagogika, psychologie, informatika a komunikační technologie
Cílová skupina: učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně, učitelé 1. stupně.

Co je to pojmová mapa?

Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat. Zde se můžete podívat na dostupné pojmové mapy pro různé předměty středních a základních škol.

Jako myšlenkové mapy, ale lepší

Pojmové mapování je v principu velmi podobné myšlenkovému mapování. Rozdíl je v tom, že v pojmové mapě můžete pojmy rozmístit libovolně a můžete také pojmenovávat vztahy mezi nimi. V myšlenkové mapě je většinou jeden nejdůležitější pojem uprostřed a ostatní jsou kolem něj. Vztahy v myšlenkových mapách jsou většinou nepojmenované.

Pojmové mapy dávají pojmy do kontextu

Klíčový rozdíl je pak v používání takzvaných křížových vztahů. V pojmové mapě propojujete pojmy nejen hierarchicky, ale zcela libovolně. Záleží jen na tom, jestli je vztah v dané mapě relevantní. Smysluplným propojováním uvádíte každý pojem do kontextu mapy. Pojmová mapa tak tvoří samovysvětlující konzistentní celek, kde každý pojem má svůj smysl. Žádný pojem v pojmové mapě tedy není prázdnou frází nebo nicneříkajícím termínem určeným k tupému memorování. To vše samozřejmě za předpokladu, že je mapa vytvářena správně, následováním sady jednoduchých doporučení vycházejících z desítek let výzkumu.

Pojmové mapy podporují smysluplné učení

Smysluplné učení znamená, že si každý nový pojem či poznatek propojíme souvistlostmi s tím, co už známe. Budujeme si tak v paměti síť pojmů a vztahů, které pak dokážeme v praxi dobře využít, protože víme, jak spolu vzájemně souvisí.

Zjednodušeně řečeno je smysluplné učení opakem memorování, učení nazpaměť. Memorování má zajisté také svůj účel, když se potřebujeme naučit násobilku, vyjmenovaná slova nebo letopočty. Není však vhodné pro učení teorií a pojmů, se kterými chceme někdy pracovat v praxi a ne jen vypsat definice do testu.

Mezi pojmovými mapami a smysluplným učením je úzká souvislost, jak naznačuje předchozí video.