Kurz DVPP „Pojmové mapy“

Základní info o kurzu Pojmové mapy v pedagogické praxi

Střední škola mediální grafiky a tisku ve spolupráci se startupem ContextMinds připravila kurz použití pojmových map jako moderní digitální učební pomůcky. Kurz je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastník se na školení doplněném o webinář seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moci pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům.

 

Termíny kurzu

Kurz kromě Prahy pořádáme i v Plzni, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě a Brně.

Doplňující informace

Cíl akce: Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.
Kontaktní email: dudas@medialnigrafika.cz
Kontaktní tel.: 602366687
Akreditace MŠMT: Ano
Typ akce: cyklus seminářů
Oblast: pedagogika, psychologie, informatika a komunikační technologie
Cílová skupina: učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně, učitelé 1. stupně.

Co je to pojmová mapa?

Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat.

Jako myšlenkové mapy, ale lepší

Pojmové mapování je v principu velmi podobné myšlenkovému mapování. Rozdíl je v tom, že v pojmové mapě můžete pojmy rozmístit libovolně a můžete také pojmenovávat vztahy mezi nimi. V myšlenkové mapě je většinou jeden nejdůležitější pojem uprostřed a ostatní jsou kolem něj. Vztahy v myšlenkových mapách jsou většinou nepojmenované.

Pojmové mapy dávají pojmy do kontextu

Klíčový rozdíl je pak v používání takzvaných křížových vztahů. V pojmové mapě propojujete pojmy nejen hierarchicky, ale zcela libovolně. Záleží jen na tom, jestli je vztah v dané mapě relevantní. Smysluplným propojováním uvádíte každý pojem do kontextu mapy. Pojmová mapa tak tvoří samovysvětlující konzistentní celek, kde každý pojem má svůj smysl. Žádný pojem v pojmové mapě tedy není prázdnou frází nebo nicneříkajícím termínem určeným k tupému memorování. To vše samozřejmě za předpokladu, že je mapa vytvářena správně, následováním sady jednoduchých doporučení vycházejících z desítek let výzkumu.

Pojmové mapy podporují smysluplné učení

Smysluplné učení znamená, že si každý nový pojem či poznatek propojíme souvistlostmi s tím, co už známe. Budujeme si tak v paměti síť pojmů a vztahů, které pak dokážeme v praxi dobře využít, protože víme, jak spolu vzájemně souvisí.

Zjednodušeně řečeno je smysluplné učení opakem memorování, učení nazpaměť. Memorování má zajisté také svůj účel, když se potřebujeme naučit násobilku, vyjmenovaná slova nebo letopočty. Není však vhodné pro učení teorií a pojmů, se kterými chceme někdy pracovat v praxi a ne jen vypsat definice do testu.

Mezi pojmovými mapami a smysluplným učením je úzká souvislost, jak naznačuje následující video.