fbpx

Info o organizaci školního roku

Základní informace o organizaci školního roku najdete už od srpna 2016 zde.

Např. třídní schůzky, pedagogické konferene, maturity, závěrečné zkoušky a pod.