fbpx

Nástup do školy a testování

Předběžně se minister školsví vyjádřil, že 19.4. 2021 začne prezenční odborný výcvik na středních školách. Oficiální potvrzení zatím školy nedostaly. Ve dnech 12. až 14. 4. musí toto rozhodnutí potvrdit vláda ČR.

12.4 2021: Po jednání kabinetu ministr zdravotnictví Petr Areneberger doplnil, že praktická výuka na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol se příští pondělí (tj. 19.4.) neobnoví, jak vláda původně plánovala. Bude to až téma na některém z dalších jednání vlády.

Dáváme vám zde k dispozici citaci z mnoha desítek stran z dvanácti dokumentů vypracovaných ministerstvem školstva týkající se rozsahu osob, které se budou testovat v případě prezenčního vyučování. Tyto předpisy jsou pro školu závazné a jsou závazné i pro všechny žáky, kteří se budou chtít účastnit na prezenčním vyučování. Celé znění opatření najdete zde. Více informací pro studenty i rodiče najdete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice, https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy, https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

Testovat se budou postupně všechny skupiny skupiny dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí: 

  • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.