fbpx

Náhradní termín přijímaček – výsledky 18.5.

V náhradním termínu byli přijati uchazeči s přiděleným evidenčním číslem:

20221124
a
20221220

Domluvte se prosím na sekretariat@medialnigrafika.cz nebo 724 248 455 (211 152 514) o čase doručení zápisového lístku a podepsání smlouvy o zajištění studia. V případě, že zápisový lístek nedoručíte v zákonném čase (10 dnů), bude toto místo ze zákona postoupeno dalším zájemcům v pořadí.

Nepřijati uchazeči dostanou rozhodnutí s poučením o odvolání doporučeným dopisem.