fbpx

Průběh přijímacího řízení

První sada testů je v pátek 12.4. od 8.30 hod. a 10.50 hod. U vstupu do školy je stojan s abecedním seznamem žáků a uvedením třídy, kde konají testy i s plánkem školy. Od cca 8.00 tam bude služba pomáhat s orientací. Žáci bez doprovodu zákonného zástupce nesmí během přestávky mezi testy opustit školu. Ve škole je volný stojan s kelímky a pitnou vodou a mincovní automaty s běžným pitím, tyčinkami a bagetami. Dotazy a lékárnička na sekretariátu (proti mincovním automatům 50 m rovně od vstupu).

Všichni zájemci už dostali potvrzení o přijetí přihlášky a přidělené evidenční číslo.

Zájemci o maturitní obory dostali pozvánku na první nebo druhý termín přijímacích testů, které organizuje státní firma CERMAT. Podle našich zkušeností, studenti, co splňují naše požadavky průměru známek ze ZŠ v pohodě udělají i písemné testy. Nemusíte se proto stresovat. Pokud máte dotazy ke zkouškám, nebo přijímacímu řízení, volejte, nebo pište na sekretariát. Pokud budete nemocní, nebo v zahraničí, pošlete omluvenku – pozveme vás na květnové termíny.

Zájemcům o učební obory vyhlásíme výsledky dle zákona 23. dubna – pověsíme na web seznam evidenčních čísel přijatých uchazečů. Případně nepřijatým uchazečům pošleme oznámení písemně. Přijatým uchazečům pošleme návod, jak postupovat dále (zápisový lístek, podpis smlouvy…).

Dotazy a připomínky na sekretariát školy v pracovní dny 8.00-16.00 hod. 274 868 770 , 7/24 email:  sekretariat@medialnigrafika.cz .