fbpx

Seznam přijatých uchazečů na tříleté obory

Na tříleté obory byli přijati uchazeči s níže uvedenými evidenčními čísly. Dle zákona č. 135/2020 Sb. musí přijatý uchazeč potvrdit svůj zájem o nástup do školy doručením zápisového lístku do školy do pěti pracovních dnů od termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek prosím zašlete doporučeným dopisem na adresu školy:
Střední škola mediální grafiky a tisku
Beranových 140/695
199 00
Praha 9-Letňany
Zápisový lístek získáte na své základní škole, případně na odboru školství krajského úřadu dle svého trvalého pobytu.

Podle interpretace MŠMT platí pro studenty přihlášené na školu nebo obor s pozdějším datem vyhlášení výsledků PŘ následovné:

“V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).  ” zdroj 27.4.2020: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru .

V případě dotazů nebo nejasností pište prosím na email sekretariat@medialnigrafika.cz, nebo volejte 724 248 455 nebo 602 366 687.
Seznam evidenčních čísel přijatých uchazečů ve vzestupném pořadí:

20203001
20203004
20203009
20203010
20203010
20203017
20203024
20203026
20203027
20203028
20203029
20203030
20203033
20203034
20203035
20203036
20203050
20203065
20203076
20203078
20203083
20203086
20203090
20203093
20203104
20203111
20203115
20203117
20203119
20203121
20203122
20203124
20203125
20203127
20203133
20203142
20203143
20203144
20203146
20203148
20203152
20203154
20203155
20203156
20203157
20203159
20203165
20203167
20203170
20203191
20203195
20203197
20203199
20203207
20203208
20203222
20203229
20204011
20204031
20204038
20204055
20204084
20204120
20204139
20204140
20204189
20205094
20205126
20205182
20205196
20205201