fbpx

Výsledky přijímacího řízení na maturitní obory – zveřejnění

Na tomto odkaze můžete do zadávacího okna zadat své evidenční číslo uchazeče o maturitní obor RGM 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média a vrátí se vám informace o přijetí.

Uchazeči, kteří byli přihlášeni na obory Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01 a Polygrafický průmysl 34-41-L/51 nebyli přijati z důvodu nenaplněnosti plánované kapacity. Pro malý zájem uchazečů se tyto obory ve školním roce 2020/2021 neotevírají.

K dispozici jsme měli i výsledky od skupiny uchazečů, co nás uvedli na druhém pořadí a zkoušky dělali na jiné škole.
Uchazeče, kteří se omluvili z konání jednotné zkoušky, pozveme na náhradní termín, který se koná 23.6.
Evidenční čísla jsme vám posílali s potvrzením o přijetí přihlášky (pokud jste ho ztratili, napište si na sekretariat@medialnigrafika.cz a přidejte své jméno a příjmení).
Podklady pro rozhodnutí o přijetí jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy po telefonické domluvě.

Po zveřejnění výsledků máte v případě zájmu o naši školu 5 pracovních dnů na doručení zápisových lístků. V opačném případě může být na takto uvolněné místo neprodleně přijat další zájemce, který splnil podmínky přijímacího řízení.

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole mediální grafiky a tisku , s.r.o. Zápisové lístky se odevzdávají v pracovních dnech na sekretariátu školy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na Střední škole mediální grafiky a tisku , s.r.o. (§ 60g odst. 7  školského zákona v platném znění).
Pokud se rozhodnete zaslat zápisový lístek doporučeným dopisem, oznamte nám to prosím emailem na adresu sekretariat@medilanigrafika.cz, kvůli kontrole jeho doručení.

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční na sekretariátu školy a může být spojeno s odevzdáním zápisového lístku.  Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 724 248 455 .

Nepřijatým uchazečům bude zaslán doporučený dopis s rozhodnutím nepřijetí.
Nepřijatým uchazečům, kteří splnili kritéria pro přijetí bude zasláno poučení o možnosti žádosti o nové rozhodnutí o přijetí (v případě, že se uvolní plánované místo tím, že přijatý uchazeč neodevzdá včas zápisový lístek) .