fbpx

Výsledky přijímacího řízení 2021

Na tomto odkaze můžete do zadávacího okna zadat své evidenční číslo uchazeče a vrátí se vám informace o přijetí.

Uchazeče, kteří se omluvili z konání testů a pohovorů, pozveme na náhradní termín, který se koná 25.5.
Evidenční čísla jsme vám posílali s potvrzením o přijetí přihlášky (pokud jste ho ztratili, napište si na sekretariat@medialnigrafika.cz a přidejte své jméno a příjmení a bydliště). Podklady pro rozhodnutí o přijetí jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy po telefonické domluvě.

Po zveřejnění výsledků máte v případě zájmu o naši školu 10 pracovních dnů na doručení zápisových lístků. V opačném případě může být na takto uvolněné místo neprodleně přijat další zájemce, který splnil podmínky přijímacího řízení.

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole mediální grafiky a tisku , s.r.o. Zápisové lístky se odevzdávají v pracovních dnech na sekretariátu školy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na Střední škole mediální grafiky a tisku , s.r.o. (§ 60g odst. 7  školského zákona v platném znění).
Pokud se rozhodnete zaslat zápisový lístek doporučeným dopisem, oznamte nám to prosím emailem na adresu sekretariat@medilanigrafika.cz, kvůli kontrole jeho doručení.

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční na sekretariátu školy a může být spojeno s odevzdáním zápisového lístku.  Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 724 248 455 .

Nepřijatým uchazečům bude zaslán doporučený dopis s rozhodnutím nepřijetí. Nepřijatým uchazečům, kteří splnili kritéria pro přijetí bude zasláno poučení o možnosti žádosti o nové rozhodnutí o přijetí (v případě, že se uvolní plánované místo tím, že přijatý uchazeč neodevzdá včas zápisový lístek) .