fbpx

Přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami a pro cizince