• Zavolejte: +420 274 868 770
 • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2019/2020

Nebojte se přijímacích zkoušek. 

Přihlášky se podávají do 1.3.2019.

Přijímáme na základě průměru známek z konce 8. a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ a nově podle jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitním oborem (čeština + matematika). Pro přijetí do maturitních oborů vyžadujeme průměr kolem 2,0 a úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek.

Do tříletých oborů přijímáme bez zkoušek, a požadujeme prospěch ze ZŠ – pro obor reprodukční grafik 2,5, pro obory tiskař a knihař 2,9.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. Podmínkou je příslušný doklad od pedagogické poradny opatřený souhlasem zákonného zástupce.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. v rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: 602 391 649.

Formulář přihlášky, další dokumenty a podrobný postup najdete níže.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, zavolejte 602 391 649 (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízké SŠ a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (10 minut) na Střížkově vás seznámíme při podpisu smlouvy o zajištění studia.

Jak vyplnit přihlášku

A co k ní přiložit? 

Žáci ZŠ

 1. Vyplňte prospěch z II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku. V  ZŠ vám potvrdí prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře.
 2. Razítko lékaře.
 3. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci.
 4. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění.

Informace obsažené v přihlášce jsou zpracovávány na základě školského zákona a navazujících předpisů.

Starší žáci – pro tříleté a čtyřleté obory

 1. Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
 2. Razítko lékaře
 3. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 4. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Informace obsažené v přihlášce jsou zpracovávány na základě školského zákona a navazujících předpisů.

Pro nástavbové studium a další formy studia

 1. Ověřenou kopii výučního listu
 2. Razítko lékaře (mimo dálkového studia)
 3. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny (mimo dálkového studia)
 4. Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Informace obsažené v přihlášce jsou zpracovávány na základě školského zákona a navazujících předpisů.

Zápisový lístek

Obdržíte v ZŠ, starší uchazeči si jej mohou vyzvednout na příslušném krajském úřadě dle místa trvalého bydliště – info zde. Měl by být potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který lístek vydal. Zápisové lístky doručte do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí. Pokud v této lhůtě nebudete mít od nás potvrzený Zápisový lístek, vzdáváte se tímto práva přijetí na naší školu. Zájemci o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají. Podrobnosti o ZL zde.

IZO školy: 000013757
Rezortní identifikátor školy (ředitelství): 600006654
Číslo účtu: 7541310257/0100 (KB, a.s. Praha 10)
IČO: 25687344

Dokumenty ke stažení

Pro zájemce o studium na SŠMGT. 

word-icon

Přijímací řízení

pdf-icon

Přihláška k dennímu studiu

pdf-icon

Přihláška k nástavbovému studiu