fbpx

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – průběžné výsledky

Střední škola mediální grafiky a tisku. s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možné zasílat až do oznámení o ukončení 2. kola. Přihlášky můžete přinést i osobně v pracovní dny mezi 8.00 a 16.00 hod. Škola v tomto kole nevypisuje přijímací zkoušky, uchazeči budou přijímáni na základě průměru z 8. a z pololetí 9. třídy ZŠ. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejňováno na webových stránkách školy průběžně až do naplnění kapacit jednotlivých oborů, pak bude přijímaní ukončeno. Podrobnosti o přijímacím řízení i přihlášku ke stažení najdete zde. Doplňovat budeme několik míst v nástavbě s maturitou a máme neobsazené 3 místa grafiků na maturitním oboru. Případné dotazy na 602 366 687.

Uchazeči přijati ve druhém kole přijímacího řízení:

81152, 81153, 81155, 81156, 86157, 81158, 81159, 81160, 81164, 83162, 83165, 81166, 81167, 83168, 81169, 81174.

Poslali jsme  vám instrukce, jak dál: Platí, že do deseti pracovních dnů od zveřejnění přijetí očekáváme doručení zápisového lístku. Jinak může být vaše místo obsazeno dalšími zájemci z druhého kola. Zápisový lístek můžete poslat doporučeným dopisem, nebo přinést osobně. V tom případě se můžete dopředu objednat na sekretariat@medialnigrafika.cz  nebo na tel. 274 868 770, my pro vás připravíme smlouvu o zajištění studia, kterou pak při návštěvě můžete bez čekání podepsat. Návštěvu můžete využít i pro zodpovězení všech otázek, které vás v souvislosti se školou ještě napadli.

Nepřijatým uchazečům pošleme písemné oznámení o nepřijetí s poučením o možnosti odvolání.