• Zavolejte: +420 602 366 687
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

Kontakt

Střední škola mediální grafiky a tisku

Beranových 140/695
Praha 9-Letňany
199 00

IZO školy: 000013757
Rezortní identifikátor školy (ředitelství): 600006654
Číslo účtu: 7541310257/0100 (KB, a.s. Praha 10)
IČO: 25687344
DIČ: CZ25687344

Sekretariát

274 868 770 (7.00-20.00), 211 152 514
(přepojuje i na učitele běhěm přestávek),
email:sekretariat@medialnigrafika.cz

  • zde je možno omluvit nepřítomnost studentů, nechat vzkaz pro učitele, vyžádat si informaci nebo opis vysvědčení
napiš!

Auto můžete zaparkovat před Lidlem u vchodu do areálu školy (u kruhového objezdu na křížení ulic Veselská x Tupolevova – mezi OC Letňany a Globusem Čakovice). U parkoviště uvidíte banner s názvem školy a vlevo od něj naší (zelenou) vstupní branku. U branky zvoňte na zvonek „SEKRETARIÁT“– otevřeme Vám.

vedeni

Ředitel školy

PaedDr. Jiří Cikán
211 152 511, 602 275 934
jiricik@medialnigrafika.cz

napiš!

Zástupkyně ředitele

PhDr. Helena Dudášová, CSc.
211 152 512, 602 391 649
dudasova@medialnigrafika.cz

napiš!
vyroba

Jednatel

RNDr. Jozef Dudáš
211 152 591, 602 366 687
dudas@medialnigrafika.cz

napiš!

Výroba

Bc. Jovanka Taševska
211 152 599
zakazky@medialnigrafika.cz

Kalkulace

Sekretariát

Omlouvání žáků je možné na sekretariat@medialnigrafika.cz.

Karla Mielcová
personalistka, asistentka ředitele

274 868 770
karla.mielcova@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Ilona Špillingová
asistentka, omlouvání studentů, „Bakaláři“, opisy…

274 868 770
sekretariat@medialnigrafika.cz

napiš!

Teoretické vyučování

Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.

Mgr. Petr Mahnel
fyzika, matematika

Třídní: M2A

211 152 551
mahnel@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Michal Grebeň
český jazyk, občanská nauka

Třídní: M1B

211 152 531
greben@medialnigrafika.cz

konzultace: v obou týdnech pá 10.30-11.15

napiš!

Vladimíra Heringová
technologie, odborné kreslení

Třídní: M1A
Zastupující třídní:

211 152 551
heringova@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Tereza Kaloušová
český jazyk, občanská nauka

Třídní: M3A
Zastupující třídní:

2111 152 532
marouskova@medialnigrafika.cz

konzultace: spodní týden čtv. 10.30-11.30

napiš!

Bc. Barbora Hejduková
IKT, grafika – praktická

Třídní:
Zastupující třídní:

211 152 554
hejdukova@medialnigrafika.cz

konzultace: v obou týdnech út 12.15-13.30

napiš!

Romana Míčová
technologie, polygrafie

Třídní: M2B,

211 152 552
micova@medialnigrafika.cz

napiš!

Vincente Navarro
anglický jazyk

211 152 522
navarro@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Ludmila Pattová
německý jazyk

211 152 523
pattova@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Luboš Řezníček
technologie, polygrafie, dějepis

211 152 562
reznicek@medialnigrafika.cz

napiš!

Bc. Karel Skoumal
technologie, polygrafie

211 152 571
skoumal@medialnigrafika.cz

konzultace: vrchní týden po a stř. 13.10-13.30 + spodní týden po a stř. 10.10-10.30

napiš!

PhDr. Věra Šechovcovová
anglický jazyk, výchovný poradce

Třídní: M4B

211 152 521
sechovcovova@medialnigrafika.cz

napiš!

Šárka Utěkalová
ekonomika, technologie, polygrafie, školní metodik prevence

Třídní: 3A

211 152 553
utekalova@medialnigrafika.cz

napiš!

Ing. Dagmar Vávrová
chemie, anglický jazyk

Třídní: 2A, P1
Zastupující třídní:

211 152 552
vavrova@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Jan Vlček
tělocvik, matematika

Třídní: M4A, 1A
Zastupující třídní:

211 152 533
vlcek@medialnigrafika.cz

napiš!

Ing. Jitka Vohánková
polygrafické materiály

211 152 562
vohankova@medialnigrafika.cz

napiš!

Přestávky v teorii: 8.25-8.30, 9.15-9.25, 10.10-10.30, 11.15-11.25, 12.55-13.50, 14.35-14.40, 15.25-15.30 (12.55-13.50 slouží i pro oběd).

Konzultace učitelů bez vypsaných konzultačních hodin:  jsou k dispozici během  svých volných hodin, mimo dnů kdy neučí.

Poradenství

Po domluvě lze domluvit i jiný termín konzultace.

PhDr. Věra Šechovcovová
výchovný poradce školy

Konzultační hodiny: pondělí 13.00-14.00

211 152 521
sechovcovova@medialnigrafika.cz

napiš!

Šárka Utěkalová
školní metodik prevence

Konzultační hodiny: středa 12.15-13.45

211 152 553
utekalova@medialnigrafika.cz

napiš!

Praktické vyučování

Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.

Ludmila Pěčová
vedoucí učitelka oboru reprodukční grafik

211 152 581
pecova@medialnigrafika.cz

napiš!

MgA. Petr Raška
reprodučkní grafik

211 152 582
raska@medialnigrafika.cz

napiš!

Věra Ouředníková
reprodukční grafik

211 152 583
ourednikova@medialnigrafika.cz

napiš!

Bc. Jovanka Taševska
211 152 599
zakazky@medialnigrafika.cz

napiš!

Milan Novotný
knihař

211 152 593
novotny@medialnigrafika.cz

napiš!

Přestávky v praktické výuce: 10.10-10.30, 12.55-13.50 (12.55-13.50 slouží i pro oběd)