• Zavolejte: +420 602 366 687
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

Kontakt

Střední škola mediální grafiky a tisku

Beranových 140/695
Praha 9-Letňany
199 00

IZO školy: 000013757
Rezortní identifikátor školy (ředitelství): 600006654
Číslo účtu: 7541310257/0100 (KB, a.s. Praha 10)
IČO: 25687344
DIČ: CZ25687344

Auto můžete zaparkovat před Lidlem u vchodu do areálu školy (u kruhového objezdu na křížení ulic Veselská x Tupolevova – mezi OC Letňany a Globusem Čakovice). U parkoviště uvidíte banner s názvem školy a vlevo od něj naší (zelenou) vstupní branku. U branky zvoňte na zvonek „SEKRETARIÁT“– otevřeme Vám.

MHD spojení – přijet k nám můžete i autobusem na zastávky:

Krausova:

 158 (od metra Letňany, Prosek, Vysočanská, Českomoravská, nebo od Čakovic),

 195 (od metra Letňany, Vysočanská, Skalka),

 201 (od metra Letňany, Střížkov, Nádraží Holešovice),

Trutnovská:

 110 (od metra Letňany, Hloubětín),

 136 (od metra Letňany, Vysočanská, Flora, Opatov, Háje),

 140 (od metra Letňany, Prosek, Palmovka),

 377 (od metra Letňany nebo od Kostelce n.L.)

Sekretariát

274 868 770 (8.00-16.00), 211 152 514
(přepojuje i na učitele běhěm přestávek),
email:sekretariat@medialnigrafika.cz

  • zde je možno omluvit nepřítomnost studentů, nechat vzkaz pro učitele, vyžádat si informaci nebo opis vysvědčení
napiš!

Auto můžete zaparkovat před Lidlem u vchodu do areálu školy (u kruhového objezdu na křížení ulic Veselská x Tupolevova – mezi OC Letňany a Globusem Čakovice). U parkoviště uvidíte banner s názvem školy a vlevo od něj naší (zelenou) vstupní branku. U branky zvoňte na zvonek „SEKRETARIÁT“– otevřeme Vám.

vedeni

Ředitel školy

PaedDr. Jiří Cikán
211 152 511, 602 275 934
jiricik@medialnigrafika.cz

napiš!

Zástupkyně ředitele

PhDr. Helena Dudášová, CSc.
211 152 512, 602 391 649
dudasova@medialnigrafika.cz

napiš!
vyroba

Jednatel

RNDr. Jozef Dudáš
211 152 591, 602 366 687
dudas@medialnigrafika.cz

napiš!

Výroba

Miroslav Jiřička
211 152 599
zakazky@medialnigrafika.cz

Kalkulace

Sekretariát

Omlouvání žáků je možné na sekretariat@medialnigrafika.cz.

Mgr. Ilona Špillingová
asistentka, omlouvání studentů, „Bakaláři“, opisy…

274 868 770
sekretariat@medialnigrafika.cz

napiš!

Teoretické vyučování

Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.

Mgr. Petr Mahnel
fyzika, matematika

Třídní: M2A

211 152 551
mahnel@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Michal Grebeň
český jazyk, občanská nauka

Třídní: M1B

211 152 531
greben@medialnigrafika.cz

konzultace: v obou týdnech pá 10.30-11.15

napiš!

Vladimíra Heringová
technologie, odborné kreslení

Třídní: M1A
Zastupující třídní:

211 152 551
heringova@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Tereza Kaloušová
český jazyk, občanská nauka

Třídní: M3A
Zastupující třídní:

2111 152 532
marouskova@medialnigrafika.cz

konzultace: spodní týden čtv. 10.30-11.30

napiš!

Bc. Barbora Hejduková
IKT, grafika – praktická

Třídní:
Zastupující třídní:

211 152 554
hejdukova@medialnigrafika.cz

konzultace: v obou týdnech út 12.15-13.30

napiš!

Romana Míčová
technologie, polygrafie

Třídní: M2B,

211 152 552
micova@medialnigrafika.cz

napiš!

Vincente Navarro
anglický jazyk

211 152 522
navarro@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Ludmila Pattová
německý jazyk

211 152 523
pattova@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Luboš Řezníček
technologie, polygrafie, dějepis

211 152 562
reznicek@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Karel Skoumal
technologie, polygrafie

211 152 571
skoumal@medialnigrafika.cz

konzultace: vrchní týden po a stř. 13.10-13.30 + spodní týden po a stř. 10.10-10.30

napiš!

PhDr. Věra Šechovcovová
anglický jazyk, výchovný poradce

Třídní: M4B

211 152 521
sechovcovova@medialnigrafika.cz

napiš!

Šárka Utěkalová
ekonomika, technologie, polygrafie, školní metodik prevence

Třídní: 3A

211 152 553
utekalova@medialnigrafika.cz

napiš!

Ing. Dagmar Vávrová
chemie, anglický jazyk

Třídní: 2A, P1
Zastupující třídní:

211 152 542
vavrova@medialnigrafika.cz

napiš!

Mgr. Jan Vlček
tělocvik, matematika

Třídní: M4A, 1A
Zastupující třídní:

211 152 533
vlcek@medialnigrafika.cz

napiš!

Ing. Jitka Vohánková
polygrafické materiály

211 152 562
vohankova@medialnigrafika.cz

napiš!

Ing. Marek Dudáš
suplování za B. Hejdukovou, správa sítě a počítačů

607 881 942
servis@medialnigrafika.cz

napiš!

Přestávky v teorii: 8.25-8.30, 9.15-9.25, 10.10-10.30, 11.15-11.25, 12.55-13.50, 14.35-14.40, 15.25-15.30 (12.55-13.50 slouží i pro oběd).

Konzultace učitelů bez vypsaných konzultačních hodin:  jsou k dispozici během  svých volných hodin, mimo dnů kdy neučí.

Poradenství

Po domluvě lze domluvit i jiný termín konzultace.

PhDr. Věra Šechovcovová
výchovný poradce školy

Konzultační hodiny: pondělí 13.00-14.00

211 152 521
sechovcovova@medialnigrafika.cz

napiš!

Šárka Utěkalová
školní metodik prevence

Konzultační hodiny: středa 12.15-13.45

211 152 553
utekalova@medialnigrafika.cz

napiš!

Praktické vyučování

Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.

Ludmila Pěčová
vedoucí učitelka oboru reprodukční grafik

211 152 581
pecova@medialnigrafika.cz

napiš!

MgA. Petr Raška
reprodučkní grafik

211 152 582
raska@medialnigrafika.cz

napiš!

Věra Ouředníková
reprodukční grafik

211 152 583
ourednikova@medialnigrafika.cz

napiš!

Bc. Jovanka Taševska

reprodukční grafik
211 152 584
tasevska@medialnigrafika.cz

napiš!

Milan Novotný
knihař

211 152 593
novotny@medialnigrafika.cz

napiš!

Přestávky v praktické výuce: 10.10-10.30, 12.55-13.50 (12.55-13.50 slouží i pro oběd)

Další kontakty

Zde preferujeme e-mailovou komunikaci

Ing. Marek Dudáš
správa veškerého IT vybavení

607 881 942
servis@medialnigrafika.cz