Rekvalifikační kurz – knihař

Knihař

  • Cena kurzu: 76 000,-Kč
  • Délka kurzu: 120 hodin
  • Místo konání: Střední škola mediální grafiky a tisku
  • Termín kurzu: Termíny je nutné si dohodnout na
    MT: 602366687 nebo e-mail: dudas@medialnigrafika.cz
  • Cílová skupina: Zaučení pracovníci v oblasti obsluhy tiskových strojů
 

Účastníci rekvalifikačního kurzu získají základní přehled o knihařské výrobě, materiálech, technologických postupech a výpočtu spotřeby materiálu. Absolventi si osvojí praktické dovednosti nezbytné pro práci na řezacích, skládacích a snášecích strojích a zhotovování měkkých a tuhých vazeb.5

Obsah kurzu:

1. Knihařská výroba
Výrobní náplň průmyslového knihařství; kniha a její části; základní knihařské názvosloví; základní knihařské pomůcky a nářadí; základní knihařské operace
2. Knihařské materiály
Výroba a druhy papíru, kartonu a lepenky; lepidla; ostatní materiály
3. Technologické postupy a výpočet spotřeby materiálu
Předtisková příprava; tisk; řezání materiálu; skládání archů; snášení a výroba knižního kompletu; měkké vazby; tuhé vazby; požadavky na kvalitu a její kontrolu; výpočty spotřeby materiálu
4. Práce na řezacích strojích
Seřizování stroje pro manuální provoz; seřizování stroje pro automatický provoz (přehled programů a funkcí); programování řezacího stroje; postupy při řezání papíru; broušení a výměna nože, údržba stroje, ruční řezání
5. Práce na skládacích a snášecích strojích
Seřizování strojů; specifika různých konstrukcí strojů; postupy při skládání a snášení; údržba, ruční skládání a snášení
6. Výroba měkkých vazeb
Seřizování drátošiček; seřizování strojů na lepenou vazbu; práce na strojích; údržba strojů, ruční příprava a lepení
7. Výroba tuhých vazeb
Základní seřízení strojů na tuhou vazbu; zhotovení knižního kompletu; kompletní ruční zhotovování tuhé vazby