Rekvalifikační kurz – grafik

Reprodukční grafik

  • Cena kurzu: 89 000,-Kč
  • Délka kurzu: 120 hodin
  • Místo konání: Střední škola mediální grafiky a tisku
  • Termín kurzu: Termíny je nutné si dohodnout na
    MT: 602366687 nebo e-mail: dudas@medialnigrafika.cz
  • Cílová skupina: Zaučení pracovníci předtiskové přípravy
 
Účastníci rekvalifikačního kurzu získají základní přehled o grafickém zpracování textových a obrazových dokumentů a naučí se účinně ovládat grafické programy Photoshop, Illustrator a InDesign.8

Obsah kurzu:

1. Polygrafické technologie
Předtisková příprava; tisk; dokončující zpracování
2. Základy grafického zpracování
Písmo; typografická pravidla; grafická úprava tiskovin
3. Photoshop
Nabídka menu; nástroje; palety; práce v barvových prostorech; ukládání dokumentů pro další zpracování
4. Illustrator
Nabídka menu; nástroje; palety; tvorba a úprava křivek; úprava písma; ukládání dokumentů
5. InDesign
Nabídka menu; nástroje; odstavce; umístění obrazů textů a grafiky; ukládání dokumentů; formáty dat