• Zavolejte: +420 274 868 770
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

Pojmové mapy

Pojmové mapy ve výuce

cm z letáku

Co je to pojmová mapa?

Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat.

Jako myšlenkové mapy, ale lepší

Pojmové mapování je v principu velmi podobné myšlenkovému mapování. Rozdíl je v tom, že v pojmové mapě můžete pojmy rozmístit libovolně a můžete také pojmenovávat vztahy mezi nimi. V myšlenkové mapě je většinou jeden nejdůležitější pojem uprostřed a ostatní jsou kolem něj a vztahy v myšlenkových mapách jsou většinou nepojmenované. V ContextMinds ale můžete vytvářet i myšlenkové mapy, i tak vám bude napovídat relevantní pojmy a vztahy.

60758234_450689809031684_7498538476728483840_o

Akreditovaný kurz DVPP:

Pojmové mapy v pedagogické praxi

Termín:

v úterý 18. 6. 2019 od 9.00 do 15.30 v prostorách školy,

ve středu 26. 6. 2019 od 9.00 do 15.30 v prostorách školy.

Další termíny plánujeme na konec srpna, v září, říjnu…

Přihlašování přes formulář zde:  https://www.contextminds.com/events/dvpp-kurz-pojmove-mapy-v-pedagogicke-praxi-18-26-6?lang=cs

 

Cena:1000 Kč za seminář Kč, prvních 10 účastníků zdarma.

Účastník se v 12hodinovém kurzu seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moct pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Účastnící se naučí vizualizovat znalosti z určitého předmětu, vybírat klíčové pojmy a pojmenovávat vztahy mezi nimi. Základní pojmy a vztahy se tak stanou pro žáky srozumitelnější a lépe zapamatovatelné.

Použití pojmových map prokazatelně zlepšuje výsledky při učení a zapamatování.

Kurz je akreditován v systému DVPP. Po absolvování kurzu budete schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz vám poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům.

Témata:
Pojmové mapy – základy
Tvorba pojmových map v různých předmětech
Pojmové mapy vs. nová látka
Pojmové mapy vs. opakování
Týmová práce s pojmovými mapami
Kolaborativní výuka s PM
Použití PM k testování
Vlastní příprava PM v SW ContextMinds

Doplňující informace:
Cíl akce:Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.
Kontaktní email:dudas@medialnigrafika.cz
Kontaktní tel.:602366687
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:pedagogika, psychologie, informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně, učitelé 1. stupně.