• Zavolejte: +420 274 868 770
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

Pojmové mapy

Pojmové mapy ve výuce

cm z letáku

Co je to pojmová mapa?

Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat.

Jako myšlenkové mapy, ale lepší

Pojmové mapování je v principu velmi podobné myšlenkovému mapování. Rozdíl je v tom, že v pojmové mapě můžete pojmy rozmístit libovolně a můžete také pojmenovávat vztahy mezi nimi. V myšlenkové mapě je většinou jeden nejdůležitější pojem uprostřed a ostatní jsou kolem něj a vztahy v myšlenkových mapách jsou většinou nepojmenované. V ContextMinds ale můžete vytvářet i myšlenkové mapy, i tak vám bude napovídat relevantní pojmy a vztahy.

60758234_450689809031684_7498538476728483840_o

Akreditovaný kurz DVPP:

Pojmové mapy v pedagogické praxi

Termín:

  1. část v úterý 27.8. 2019 od 9.00 do 15.30 v prostorách školy,
  2. část ve čtvrtek 29.8. 2019 od 9.00 do 15.30 v prostorách školy.

Přihlašování přes formulář zde.Cena:1000 Kč za seminář Kč, prvních 10 účastníků zdarma.

Další kurzy budou koncipovány jako jednodenní kurz doplněný o speciální webinář pro účastníky daného kurzu.
Termíny:
KRAJ MĚSTO TERMÍN 
Praha Praha 27. 08. 19
Jihomoravský Brno 25. 09. 19
Plzeňský Plzeň 02. 10. 19
Královéhradecký Hradec Králové 09. 10. 19
Jihočeský České Budějovice 16. 10. 19
Moravskoslezský Ostrava 23. 10. 19
Liberecký Liberec 06. 11. 19
Karlovarský Karlovy Vary 20. 11. 19
Olomoucký Olomouc 27. 11. 19
Pardubický Pardubice 04. 12. 19
Vysočina Jihlava 11. 12. 19

Účastník se v 12hodinovém kurzu seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moct pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Účastnící se naučí vizualizovat znalosti z určitého předmětu, vybírat klíčové pojmy a pojmenovávat vztahy mezi nimi. Základní pojmy a vztahy se tak stanou pro žáky srozumitelnější a lépe zapamatovatelné.

Použití pojmových map prokazatelně zlepšuje výsledky při učení a zapamatování.

Kurz je akreditován v systému DVPP. Po absolvování kurzu budete schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz vám poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům.

Témata:
Pojmové mapy – základy
Tvorba pojmových map v různých předmětech
Pojmové mapy vs. nová látka
Pojmové mapy vs. opakování
Týmová práce s pojmovými mapami
Kolaborativní výuka s PM
Použití PM k testování
Vlastní příprava PM v SW ContextMinds

Doplňující informace:
Cíl akce:Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.
Kontaktní email:dudas@medialnigrafika.cz
Kontaktní tel.:602366687
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:pedagogika, psychologie, informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně, učitelé 1. stupně.