fbpx

DVPP: Pojmové mapy v pedagogické praxi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  uděluje akreditaci instituci: Střední škola mediální grafiky a tisku, IČ: 25687344 sídlem: Beranových 140, 199 00 Praha 9 k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování:

Pojmové mapy v pedagogické praxi

Platnost akreditace se stanoví do 20. 5. 2022. Škola bude pořádat pravidelná školení se zaměřením na získání praktických dovedností pedagogů při použití této moderní metody využívající obě mozkové memisféry. S celou problematikou vizualizace znalostí pomocí pojmových map se můžete seznámit v ebooku zde.  Další info o problematice a použitém softwaru najdete zde.

První školení proběhnou:

v úterý 18. 6. 2019 od 9.00 do 16.00 v prostorách školy,

ve středu 26. 6. 2019 od 9.00 do 16.00 v prostorách školy.

Přihlašování přes formulář zde: https://www.contextminds.com.