fbpx

Informace k přijímacímu řízení 2018/2019

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přihlášky se podávají do 1.3.2018.

Přijímáme na základě průměru známek z konce 8. a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ a nově podle jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitním oborem (čeština + matematika). Pro přijetí do maturitních oborů vyžadujeme průměr kolem 2,0 a úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek.

Do tříletých oborů přijímáme bez zkoušek, a požadujeme prospěch ze ZŠ – pro obor reprodukční grafik 2,5, pro obory tiskař a knihař 2,9.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. v rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: 602 391 649.

Formulář přihlášky, další dokumenty a podrobný postup najdete níže.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, zavolejte 602 391 649 (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízké SŠ a ubytování pro mimopražské v blízkých DM (10 minut) na Střížkově a v Čakovicích vás seznámíme při podpisu smlouvy o zajištění studia.