fbpx

Maturanti získají „Výuční list“ ve třetím ročníku

V probíhajícím školním roce 2019/20 zájemci z třetích maturitních ročníků můžou absolvovat závěrečné zkoušky a získat tak výuční list. V případě, že se jim nepovedou první termíny maturity, budou klidnější protože už nějaký papír o odbornosti a o ukončení školy budou mít v ruce.

Podrobnosti:

Na základě Vyhlášení pokusného ověřování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bylo vybraným pěti středním školám z celé České republiky umožněno organizovat výuku ve vybraných oborech tak, aby žáci během řádného čtyřletého maturitního studia ukončeného státní maturitní zkouškou mohli získat také výuční list učebního oboru podobného zaměření. V naší škole se to od školního roku 2019/2020 týká obou maturitních oborů: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média a 34-52-L/01 Operátor tiskových technologií. Žák podává přihlášku na příslušný maturitní obor. Škola upravila své vzdělávací programy tak, aby maturitní obor zároveň splňoval požadavky na vzdělání v příbuzném učňovském oboru. Žák je pak schopen ve třetím ročníku vykonat závěrečnou zkoušku dle standardního Jednotného zadání závěrečné zkoušky a získat výuční list. Podmínkou je přihláška k vykonání závěrečné zkoušky a u nezletilých souhlas zákonného zástupce.

Závěrečná zkouška je organizována standardně na konci třetího ročníku a žáci dostanou obvyklý „svatý“ týden volna na řádnou přípravu:
Střední škola mediální grafiky a tisku nabízí žákům třetích ročníků maturitních oborů složení závěrečných učňovských zkoušek. Zkouška sestává z písemné, praktické a ústní části. Pokud žáci zkoušky úspěšně splní, získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Zkoušky se budou konat vždy v první polovině měsíce června.

Benefity:

  • Získání dalšího kvalifikačního oprávnění během čtyř let studia.
  • Lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
  • Snížení psychické zátěže a stresu při přípravě na maturitní zkoušku (žák si již jednu zkoušku vyzkouší předem).
  • V případě neúspěchu u státní maturitní zkoušky má žák k dispozici řádný výuční list v žádaném oboru a může jako kvalifikovaný nastoupit do zaměstnání a později si maturitní zkoušku dokončit.