fbpx

2. Multimediální grafika

Multimediální grafika – čtyřletý maturitní obor

KKOV: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, specializace Multimediální grafika – obor, ve kterém lze získat střední vzdělání s maturitní zkouškou a navíc i střední vzdělání s výučním listem (+ 34-53-H/01). Možnost získání výučního listu je důvodem, proč má obor označení 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média – Reprodukční grafik.

Co se učí:

Návrh a předtisková příprava všech typů tištěných a elektronických publikací: vizitky, letáky, plakáty, bilboardy, časopisy, knihy a e-knihy…

Návrh elektronické interaktivní publikace.

Návrh loga a kompletního firemního grafického manuálu.

Návrh webu včetně responzivního (pro mobily i PC).

Základy fotografování, úprava fotografií pro grafiku, využití fotografií pro 3D modelování.

3D modelování a animace.

Volná grafická tvorba včetně 3D modelování a animace.

Přehled týdenní dotace jednotlivých předmětů najdete zde.

Bojíte se maturity?

Na maturitních oborech získají studenti po 3 letech výuční list t.j. potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdou bez stresu. I když si pak dělají maturitu v pozdějším termínu, můžou nastoupit do zaměstnání jako kvalifikovaní s výučním listem a ukončeným SŠ vzděláním. Závěrečná zkouška (výuční list) ve třetím ročníku přitom není povinná. Případný neúspěch u ní nemá žádný vliv na pokračování ve studiu a na maturitu. 


Na čem a jak se učí:

Na PC a Mac, na grafickém software Adobe CC: InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat, na software Maxon Cinema4D a Cineware při praktickém výcviku, který zabírá 30% celkové doby výuky. V učebních skupinách je maximálně 7 studentů, tím je zaručený individuální přístup ke každému z nich. K dispozici je 180 PC a Mac, grafické tablety, digitální projektory, fotoateliér s profesionálním aparátem Canon EOS 5DRS, 3D skener a 3D tiskárna, profesionální produkční tiskové a knihařské stroje…

Studenti třetího a čtvrtého ročníku chodí na odborný výcvik (praxi) do reklamních agentur, grafických studií, nakladatelství a vydavatelství  i tiskáren  (spolupracujeme téměř se stovkou firem).


Co umí absolvent:

Ovládá grafický software pro přípravu grafiky a publikací: Adobe CC InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat.

Umí připravit publikaci k profesionálnímu tisku a k elektronickému publikování (upravit a uspořádat text i obrázky, vybrat vhodný typ písma, upravit barevnost, vybrat vhodný formát…).

Umí navrhnout webové stránky  pro PC a mobily.

Ovládá 3D modelování a animaci (Cineware, Cinema4D).

Umí vyfotografovat produkty, portréty…a připravit je k použití v profesionálních tištěných a elektronických publikacích i pro použití ve 3D modelech.

Umí vytvořit volnou grafiku včetně 3D.


Uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní v reklamních agenturách, grafických a fotografických studiích,   marketingových odděleních firem, jako samostatný grafik (freelancer)…Absolventi pracují jako grafici,  kreativci v reklamě, v různých pozicích při přípravě filmů a her…všude, kde se pracuje s digitální grafikou včetně 3D a jejím zpracováním.

Absolvent může pokračovat ve studiu na libovolné VŠ a VOŠ (např. UMPRUM, kat. Polygrafie na Univerzitě Pardubice, Art & Design Institut, VOŠ Orange Faktory, VOŠ grafická…).


Podmínky k přijetí:

Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy. Dalším kriteriem je výsledek jednotné přijímací zkoušky (testy z češtiny a matematiky). Zde najdete popsané celé přijímací řízení.


Školné za rok činí 35 000 Kč.