fbpx

4. Reprodukční grafik

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list

Reprodukční grafik KKOV: 34-53-H/01


Základ:

Příprava v učebním oboru reprodukční grafik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a DTR, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství. Žák naší školy je schopen připravovat a zhotovovat podklady pro tiskové formy pro polygrafickou výrobu včetně digitálního tisku. Uplatnění také najde v oblasti obalové techniky a signmakingu (výroba reklamy). K těmto účelům dokáže ovládat grafické programy Photoshop, Illustrator, Quark, InDesign, Linocolor aj.

Přehled týdenní dotace jednotlivých předmětů najdete zde.Podmínky k přijetí:

Do tříletých učebních oborů se konají přijímací pohovory. Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy a výsledek přijímacího pohovoru. Zde najdete popsané celé přijímací řízení.


Školné za ro činí 34 000 Kč