fbpx

6. Operátor dokončujícího zpracování – knihař

Tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list.

Operátor dokončujícího zpracování – Knihař KKOV: 34-57-H/01


Základ:

Žáci, kteří si zvolili obor knihař, jsou na toto povolání připravováni průmyslovým způsobem ve strojní knihárně, kde se prostřednictvím knihařských zakázek seznamují s jednotlivými knihařskými stroji, např. s drátošicím strojem, elektronicky řízeným skládacím strojem aj.

V ruční knihárně se žáci učí ručně vázat např. časopisy, knihy, alba, památníky, obchodní knihové vazby atd. Kromě vazeb se učí speciální knihařské výrobky. Do této oblasti patří podlepování map a plánů, pouzder na knihy, válcová pouzdra na ukládání diplomů, výkresů nebo ukládání vzácných listin, sestavované krabice, kazety, dózy a věnovací desky. Velká pozornost je věnována také paspartám, ať už jde o jednoduché pasparty nebo pasparty s fazetou.

Každý knihařský výrobek se musí „převléknout“ do nějakého slušivého „kabátu“. Tomuto říkáme odborně potahový materiál, který žáci zhotovují podle svého výtvarného cítění. Jedná se především o škrobové a olejové papíry. Ty se používají na libovolný knihařský výrobek společně s dalšími materiály, např. s kůží, plátnem nebo koženkou.

Absolventi tohoto oboru jsou schopni obsluhovat nejen knihařské stroje, ale zhotovit i ruční vazbu, paspartu, tenčit kůži, ušít kapitálek a další operace, které jsou pro tento obor nezbytné.

Přehled týdenní dotace jednotlivých předmětů najdete zde.Podmínky pro přijetí:

Do tříletých učebních oborů se konají přijímací pohovory. Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy a výsledek přijímacího pohovoru. Zde najdete popsané celé přijímací řízení.


Školné za rok činí 29 000 Kč.