fbpx

Odjezd na turistický kurz – potvrzení o platbě.

Odjezd na turistický kurz bude v pondělí 28.5. v 9:00 od metra Letňany. Sraz 8:30 u parkoviště autobusů.  Vedoucí kurzu: Mgr. Jan Vlček.
Info pro ty, co nestihli zaplatit: Potvrzení o zaplacení 2.800,-Kč bankou odevzdejte do 18. května 2018 Mgr. Vlčkovi.Podklady pro placení: Číslo účtu školy: 7541310257/0100, variabilní symbol: 222 + evidenční číslo studenta (ze smlouvy = variabilní symbol pro školné). Např. evid. číslo 70289 – VS pro platbu: 22270289. Částka: 2.800,-Kč.