fbpx

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2024

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení 2024

Přihlášku musíte na všechny naše obory podat od 1.2. do 20.2.2024. 

Ministr Bek prodloužil lhůtu pro podání přihlášek na střední školy do středy 21.2.2024.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prijimaci-zkousky-stredni-skoly-cermat-prihlaska.A240220_072604_domaci_dyn

 Přihlášky na se podle návrhu budou nově podávat do 20.2.2024
Přečtěte si přílohu od MŠMT(klik) a podívejte se na stránky o PŘ pro rodiče a žáky (zde už najdete ke stažení i novu přihlášku a přílohy).

Všechny otázky k přijímacímu řízení vám rádi zodpovíme na některém z Dnů otevřených dveří (klik).

Do čtyřletého maturitního oboru (obor je jeden a má dvě specializace, které se volí na konci prvního ročníku), ve kterém lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou  přijímáme na základě průměru známek  1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (známky si nechte potvrdit na vaší ZŠ)  a podle  testu CERMAT(12. a 15. 4.2024 nebo 29. a 30.4.), který slouží k ověření znalostí češtiny a matematiky (klikni pro podrobnosti). Pro přijetí do maturitních oborů požadujeme průměr do 2,0 a úspěšné složení  testu CERMAT a přijímacího testu a pohovoru na škole. Výsledek PŘ bude vyhlášený 10.5.2024. Ve výsledku se počítá s 10% váhou průměru a 60%  výsledku CERMAT testu a 30% školní motivační pohovor a test pro zjištění všeobecného přehledu a vztahu k digitální grafické tvorbě. Bodově bude ohodnoceno i vlastní portfolio a úspěšná účast v grafických soutěžích a všech školních olympiádách. Podmínky přijetí najdete zde.
 Pro přijetí uchazeče na konkrétní školu bude důležité na kterém pořadí tuto školu uchazeč uvede. To znamená, že školu, kterou preferuje, by měl uvést na prvním pořadí, jinak si na ni může uzavřít přístup. Jak se postupuje při určování pořadí uchazečů poznáte v tomto videu od Cermatu.

Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek a jsou to 2 specializace jednoho oboru, který se vybírají až ve druhém ročníku 30% doby výuky jsou studenti u počítačů na odborném výcviku (praxi) a pracují na grafických “zakázkách”. Na maturitnímh oboru získají studenti po 3 letech výuční list t.j. potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdou bez stresu. I když si pak dělají maturitu v pozdějším termínu, můžou nastoupit do zaměstnání jako kvalifikovaní s výučním listem a ukončeným SŠ vzděláním. Závěrečná zkouška (výuční list) ve třetím ročníku přitom není povinná. Případný neúspěch u ní nemá žádný vliv na pokračování ve studiu a na maturitu. Možnost získání výučního listu je důvodem, proč má obor označení 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média – Reprodukční grafik. Předpokládáme přijetí 84 zájemců.

Cizinci a občané ČR, kteří neměli na ZŠ vyučovací jazyk češtinu, na základě podané žádosti absolvují místo testu z ČJ pouze pohovor v ČJ (podrobnosti). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškouDalší informace o PŘ najdete na stránkách MŠMT: msmt.cz , https://testovani.edu.cz/      a na stránkách CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/ a v tomto článku ředitele CERMATu: S novým systémem se na střední školu dostane v prvním kole až 90 procent dětí, říká ředitel Cermatu | iROZHLAS – spolehlivé zprávy.

Podmínky a počty do tříletých oborů pro školní rok 2024/2025: Ve výsledku se počítá s 10% váhou průměru (8. a 9. třída) a 60%  výsledku testu pro zjištění všeobecného přehledu a vztahu k digitální grafické tvorbě (u grafiků) a 30% motivační pohovor a test. Bodově bude u grafiků ohodnoceno i vlastní portfolio a úspěšná účast v grafických soutěžích a školních olympiádách v rámci pohovoru. Pro grafiky požadujeme průměr 2,4, pro knihaře 2,8. Polovinu času ve škole tráví učňové na odborném výcviku (praxi). Celkem plánujeme přijmout 21 grafiků, do 7 knihařů, max. 28 zájemců (obor tiskař pro malý zájem v r.2024 neotevřeme). Podmínky přijetí najdete zde.

Zdravotní omezení pro naše obory je popsáno v Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. , polygrafie se týká omezení uvedené v Příloze  č.2.

Podrobná kritéria pro přijetí do všech oborů najdete do 31.1.2024 zde.

Pro uchazeče z Ukrajiny s dočasným pobytem v ČR najdete info ne msmt.cz a cermat.cz. Žádost o prominutí zkoušky z češtiny najdete zde.

Pro uchazeče s SVP najdete podrobnosti zde.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: dudasova@medialnigrafika.cz.

Formulář přihlášky najdete zde (zatím model 2022/2023). Nejasnosti při vyplnění přihlášky můžete konzultovat na sekretariat@medialnigrafika.cz. Potvrzení od lékaře je povinný údaj (pokud ho nezískáte do 1.3., konzultujte prosím na sekretariat@medialnigrafika.cz). Termín školní přijímací zkoušky neuvádějte.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, napište email na dudasova@medialnigrafika.cz (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možností stravování v blízkém SOU a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (15 minut) na Střížkově vás seznámíme na DOD (optimální je zarezervovat si ubytování v DM co nejdříve na podzim 2023 – přihlášku najdete zde). Další dosažitelné DM najdete na odkazu zde.
PS Upozornění: podmínky i průběh přijímacího řízení může být změněno zákonem, nebo vyhláškou MŠMT a MZ.2

Nabízené obory

Maturitní čtyřleté studium (denní)

Multimediální grafika– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

Grafický design– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

 

Děkujeme všem zájemcům za doručené přihlášky. Postupně všem zasíláme potvrzení a přidělené evidenční číslo. U zájemců o maturitní obor bude následovat pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *