fbpx

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2023

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení 2023

Přihlášku musíte na všechny naše obory podat do 1.3.2023. Všechny otázky k přijímacímu řízení vám rádi zodpovíme na některém z Dnů otevřených dveří (klik).

Do čtyřletého oboru, ve kterém lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou,  přijímáme na základě průměru známek  2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (známky si nechte potvrdit na vaší ZŠ)  a podle  testu CERMAT(13. a 14. 4.2023), který slouží k ověření znalostí češtiny a matematiky (klikni pro podrobnosti). Pro přijetí do maturitních oborů doporučujeme průměr do 1,8 a úspěšné složení  testu CERMAT. Výsledek PŘ bude vyhlášený 28.4.2023. Ve výsledku se počítá se 40% váhou průměru a 60%  výsledku testu. Do deseti dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek. Navíc na maturitních oborech získají studenti po 3 letech výuční list t.j. potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdou bez stresu.

Další informace o PŘ najdete na stránkách MŠMT: msmt.cz , https://testovani.edu.cz/      a na stránkách CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/.

Do tříletých oborů přijímáme na základě prospěchu ze ZŠ a pohovoru zaměřeného na motivaci a zvládání základních dovedností podle zvoleného oboru. Doporučujeme prospěch ze ZŠ: průměr známek  2. pololetí 8. a z 1. pololetí 9. třídy  – pro obor reprodukční grafik 2,4, pro obory tiskař 2,5 a knihař 2,9. Pohovory se budou konat 13. a 14.4., výsledek bude vyhlášený 28.4. Náhradní termíny (pro nemocné) 10. a 11. 5. Ve výsledku se počítá se stejnou váhou průměru a pohovoru. Do deseti dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu. Cizinci a občané ČR, kteří neměli na ZŠ vyučovací jazyk češtinu, na základě podané žádosti absolvují místo písemné části  pohovoru pouze pohovor v ČJ.

Podrobné kritéria pro přijetí do všech oborů najdete zde.

Cizinci a občané ČR, kteří neměli na ZŠ vyučovací jazyk češtinu, na základě podané žádosti obsolvují místo testu z ČJ pouze pohovor v ČJ (podrobnosti).

Pro uchazeče z Ukrajiny s dočasným pobytem v ČR najdete podrobnosti zde.

Pro uchazeče s SVP najdete podrobnosti zde.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: dudasova@medialnigrafika.cz.

Formulář přihlášky najdete zde. Nejasnosti při vyplnění přihlášky můžete konzultovat na sekretariat@medialnigrafika.cz. Potvrzení od lékaře je povinný údaj (pokud ho nezískáte do 1.3., konzultujte prosím na sekretariat@medialnigrafika.cz). Termín školní přijímací zkoušky neuvádějte.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, napište email na dudasova@medialnigrafika.cz (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízkém SOU a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (15 minut) na Střížkově vás seznámíme na DOD (optimální je zarezervovat si ubytování v DM co nejdříve na podzim 2022 – přihlášku najdete zde).
PS Upozornění: podmínky i průběh přijímacího řízení může být změněno zákonem, nebo vyhláškou MŠMT a MZ.

Nabízené obory

Nabízíme maturitní i učňovské obory.

Maturitní čtyřleté studium (denní)

Multimediální grafika– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

Grafický design– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

 

Děkujeme všem zájemcům za doručené přihlášky. Postupně všem zasíláme potvrzení a přidělené evidenční číslo. U zájemců o maturitní obor bude následovat pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *