fbpx

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení 2021

Do čtyřletých oborů přijímáme na základě průměru známek 2. pololetí 7. třídy, 1. pololetí 8. a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (k přihlášce můžete přilořit neověřenou kopii přední strany vysvědčení ze sedmé třídy)  a podle  testu CERMAT, který slouží k ověření znalostí češtiny a matematiky. Pro přijetí do maturitních oborů doporučujeme průměr do 1,9 a úspěšné složení školního testu. Výsledek PŘ bude vyhlášený xxx. Ve výsledku se počítá se 40% váhou průměru a 60%  výsledku testu. Do deseti dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek. Navíc na maturitních oborech získají studenti po 3 letech výuční list t.j. potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdou bez stresu.

Pokud některý z uchazečů bude skládat na jiná škole státní přijímací zkoušku řídí se následným nařízením MŠČR č.j. MSMT-43073/2020-3: Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Do tříletých oborů přijímáme na základě prospěchu ze ZŠ a pohovoru zaměřeného na motivaci a zvládání základních dovedností podle zvoleného oboru, a požadujeme prospěch ze ZŠ: průměr známek  2. pololetí 8. a z 1. pololetí 9. třídy  – pro obor reprodukční grafik 2,4, pro obory tiskař 2,7 a knihař 2,9. Pohovory se budou konat xxxx, výsledek bude vyhlášený xxx. Ve výsledku se počítá se stejnou váhou průměru a pohovoru. Do deseti dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu.
Před vstupem do školy se každý uchazeč prokáže negativním testem na covid, nebo jiným dokladem který ho nahrazuje (klikni pro podrobnosti). 
Vstup do školy je možný pouze pokud uchazeč
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního
preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, …. v posledních 7 dnech
před konáním přijímací zkoušky…nebo předloží potvrzení o prodělání onemocnění, potvrzení ze zdrav. zařízení o negativním AG nebo PCR testu ne starším 7 dní, nebo certifikát o očkování….
MŠMT 
dále vydalo dodatek týkající se např. omluvení ze zkoušky a ůčasti zkoušky v náhradním termínu – klikni pro podrobnosti. 
Další informace o PŘ najdete na stránkách MŠMT: msmt.cz , https://testovani.edu.cz/      a na stránkách CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/.
     

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: dudasova@medialnigrafika.cz.

Formulář přihlášky najdete zde. Nejasnosti při vyplnění přihlášky můžete konzultovat na sekretariat@medialnigrafika.cz. Potvrzení od lékaře je povinný údaj (pokud ho nezískáte do 1.3., konzultujte prosím na sekretariat@medialnigrafika.cz). Termín školní přijímací zkoušky neuvádějte.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, napište email na dudasova@medialnigrafika.cz (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízkém SOU a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (10 minut) na Střížkově vás seznámíme při podpisu smlouvy o zajištění studia.
PS Upozornění: podmínky i průběh přijímacího řízení může být změněno zákonem, nebo vyhláškou MŠMT.

sekretariat@medialnigrafika.cz

Nabízené obory

Nabízíme maturitní i učňovské obory.

Maturitní čtyřleté studium (denní)

Multimediální grafika– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

Grafický design– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

 

Děkujeme všem zájemcům za doručené přihlášky. Postupně všem zasíláme potvrzení a přidělené evidenční číslo. U zájemců o maturitní obor bude následovat pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *