fbpx

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2024

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení 2024

Přihlášku musíte na všechny naše obory podat do 1.3.2024. Všechny otázky k přijímacímu řízení vám rádi zodpovíme na některém z Dnů otevřených dveří (klik).

Do čtyřletého maturitního oboru, ve kterém lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou,  přijímáme na základě průměru známek  2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (známky si nechte potvrdit na vaší ZŠ)  a podle  testu CERMAT(12. a 15. 4.2024), který slouží k ověření znalostí češtiny a matematiky (klikni pro podrobnosti). Pro přijetí do maturitních oborů doporučujeme průměr do 1,8 a úspěšné složení  testu CERMAT. Výsledek PŘ bude vyhlášený 28.4.2024. Ve výsledku se počítá se 10% váhou průměru a 90%  výsledku testu. Do deseti dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek. Navíc na maturitních oborech získají studenti po 3 letech výuční list t.j. potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdou bez stresu. Cizinci a občané ČR, kteří neměli na ZŠ vyučovací jazyk češtinu, na základě podané žádosti obsolvují místo testu z ČJ pouze pohovor v ČJ (podrobnosti). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou.

 Další informace o PŘ najdete na stránkách MŠMT: msmt.cz , https://testovani.edu.cz/      a na stránkách CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/.

Do tříletých oborů pro školní rok 2024/2025 nebudeme přijímat. 

Zdravotní omezení pro naše obory je popáno Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. , polygrafie se týká omezení uvedené v Příloze  č.2.

Podrobné kritéria pro přijetí do všech oborů najdete zde.

Pro uchazeče z Ukrajiny s dočasným pobytem v ČR najdete podrobnosti zde.

Pro uchazeče s SVP najdete podrobnosti zde.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: dudasova@medialnigrafika.cz.

Formulář přihlášky najdete zde. Nejasnosti při vyplnění přihlášky můžete konzultovat na sekretariat@medialnigrafika.cz. Potvrzení od lékaře je povinný údaj (pokud ho nezískáte do 1.3., konzultujte prosím na sekretariat@medialnigrafika.cz). Termín školní přijímací zkoušky neuvádějte.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, napište email na dudasova@medialnigrafika.cz (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízkém SOU a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (15 minut) na Střížkově vás seznámíme na DOD (optimální je zarezervovat si ubytování v DM co nejdříve na podzim 2023 – přihlášku najdete zde).
PS Upozornění: podmínky i průběh přijímacího řízení může být změněno zákonem, nebo vyhláškou MŠMT a MZ.

Nabízené obory

Maturitní čtyřleté studium (denní)

Multimediální grafika– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

Grafický design– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

 

Děkujeme všem zájemcům za doručené přihlášky. Postupně všem zasíláme potvrzení a přidělené evidenční číslo. U zájemců o maturitní obor bude následovat pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *