fbpx

2. kolo přijímacího řízení prodlouženo.

Střední škola mediální grafiky a tisku. s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možné zasílat od 4. 5. 2017. Škola v tomto kole nevypisuje přijímací zkoušky, uchazeči budou přijímáni na základě průměru z 8. a z pololetí 9. třídy ZŠ. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy 15. 5. 2017 (z technických důvodů prodlouženo).

Doplňovat budeme několik míst do druhé maturitní třídy i do druhé třídy tříleté s výučním listem. Volných je i několik míst v nástavbě s maturitou. Případné dotazy na 602 366 687.