Výsledky přijímacího řízení 2022

Výsledky přijímaček podle vašeho kódu

Kód uchazeče:

Byli jste přijati? Blahopřejeme! 
Do deseti pracovních dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu a domluvit si termín podpisu smlouvy o zajištění studia. V opačném případě bude místo postoupeno případným dalším uchazečům v pořadí.

Těšíme se na vás!

Info: sekretariat@medialnigrafika.cz, 724 248 455 (211 152 514)

Pokud jste nebyli přijati, je nám to líto. Zájemců o naše obory bylo letos hodně. Připravujeme pro vás doporučené dopisy s rozhodnutím a informací o počtu bodů a umístění. V dopise bude i poučení o možnosti podání odvolání.

Info: sekretariat@medialnigrafika.cz,724 248 455 (211 152 514)