Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení 2022

Přihlášku musíte na všechny naše obory podat do 1.3.2022. Všechny otázky k přijímacímu řízení vám rádi zodpovíme na některém z Dnů otevřených dveří (klik).
Do čtyřletých oborů
přijímáme na základě průměru známek  2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (známky si nechte potvrdit na vaší ZŠ)  a podle  testu CERMAT(12. a 13. 4.2022), který slouží k ověření znalostí češtiny a matematiky (klikni pro podrobnosti). Pro přijetí do maturitních oborů doporučujeme průměr do 1,8 a úspěšné složení  testu CERMAT. Výsledek PŘ bude vyhlášený 28.4.2022. Ve výsledku se počítá se 40% váhou průměru a 60%  výsledku testu. Do deseti dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek. Navíc na maturitních oborech získají studenti po 3 letech výuční list t.j. potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdou bez stresu.

Do tříletých oborů přijímáme na základě prospěchu ze ZŠ a pohovoru zaměřeného na motivaci a zvládání základních dovedností podle zvoleného oboru. Požadujeme prospěch ze ZŠ: průměr známek  2. pololetí 8. a z 1. pololetí 9. třídy  – pro obor reprodukční grafik 2,4, pro obory tiskař 2,5 a knihař 2,9. Pohovory se budou konat 12. a 13.4., výsledek bude vyhlášený 28.4. Ve výsledku se počítá se stejnou váhou průměru a pohovoru. Do deseti dnů je pak potřeba doručit do školy zápisový lístek na potvrzení zájmu.

Další informace o PŘ najdete na stránkách MŠMT: msmt.cz , https://testovani.edu.cz/      a na stránkách CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: dudasova@medialnigrafika.cz.

Formulář přihlášky najdete zde. Nejasnosti při vyplnění přihlášky můžete konzultovat na sekretariat@medialnigrafika.cz. Potvrzení od lékaře je povinný údaj (pokud ho nezískáte do 1.3., konzultujte prosím na sekretariat@medialnigrafika.cz). Termín školní přijímací zkoušky neuvádějte.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, napište email na dudasova@medialnigrafika.cz (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízkém SOU a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (15 minut) na Střížkově vás seznámíme na DOD (optimální je zarezervovat si ubytování v DM co nejdříve na podzim 2021 – přihlášku najdete zde).
PS Upozornění: podmínky i průběh přijímacího řízení může být změněno zákonem, nebo vyhláškou MŠMT a MZ.

Nabízené obory

Nabízíme maturitní i učňovské obory.

Maturitní čtyřleté studium (denní)

Multimediální grafika– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

Grafický design– specializace oboru Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01