• Zavolejte: +420 274 868 770
  • sekretariat@medialnigrafika.cz
Bakaláři
Rozvrh tříd
Suplování
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube

Obory

1. Grafický design

Grafický design – čtyřletý maturitní obor KKOV: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, specializace Grafický design Co se učí: Návrh a předtisková příprava všech typů tištěných a elektronických publikací: vizitky, letáky, plakáty, bilboardy, časopisy, knihy a e-knihy… Návrh loga a kompletního firemního grafického manuálu. Návrh obalů (včetně 3D vizualizace). Návrh grafiky pro…

Zobraz obor!

2. Multimediální grafika pro reklamu a propagaci

Multimediální grafika – čtyřletý maturitní obor KKOV: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, specializace Multimediální grafika Co se učí: Návrh a předtisková příprava všech typů tištěných a elektronických publikací: vizitky, letáky, plakáty, bilboardy, časopisy, knihy a e-knihy… Návrh elektronické interaktivní publikace. Návrh loga a kompletního firemního grafického manuálu. Návrh webu včetně responzivního…

Zobraz obor!

3. Operátor tiskových technologií

Čtyřletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou; absolvent obdrží maturitní vysvědčení. KKOV: 34-52-L/01 Operátor tiskových technologií. Charakteristika – ovládání konvenčních tiskových technologií a digitálního  tisku, řízení polygrafické výroby Praktické dovednosti z ofsetového a produkčního digitálního tisku ofsetových. Seznámení s ostatními tiskovými technikami – flexotisk, hlubotisk, sítotisk. Seznámení s moderními řídícími systémy v polygrafii. Přehled týdenní dotace…

Zobraz obor!

4. Reprodukční grafik

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list Reprodukční grafik KKOV: 34-53-H/01 Základ: Příprava v učebním oboru reprodukční grafik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a…

Zobraz obor!

5. Operátor tiskových strojů

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list Operátor tiskových strojů KKOV: 34-52-H/01 Základ: Absolvent učebního oboru tiskař na polygrafických strojích je schopen se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky orientovat v široké oblasti polygrafické výroby. Zná historický i současný vývoj oboru a rozumí plně struktuře polygrafické výroby,…

Zobraz obor!

6. Operátor dokončujícího zpracování – knihař

Tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list. Pro knihaře může škola zajistit sponzorování výuky. Školné by tedy mohla platit firma, která má zájem o absolventy tohoto oboru. Operátor dokončujícího zpracování – Knihař KKOV: 34-57-H/01 Základ: Žáci, kteří si zvolili obor knihař, jsou na toto povolání připravováni průmyslovým…

Zobraz obor!

7. Polygrafický průmysl

dvouletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou; absolvent obdrží maturitní vysvědčení Polygrafický průmysl KKOV: 34-41-L/51 Základ: Studium je ukončeno maturitní zkouškou a absolvent získá úplné střední odborné vzdělání. Obsah učiva navazuje na učební obory v oblasti polygrafie (reprodukční grafik, tiskař na polygrafických strojích a knihař). Je zejména rozšířeno a prohloubeno v…

Zobraz obor!